2018-12-18

Protokoły z posiedzeń Rady Powiatu Mikołowskiego VI kadencji

W załączeniu.

Załączniki

  I SESJA RADY POWIATU 173,32 KB (pdf) szczegóły pobierz
  II SESJA RADY POWIATU 333,13 KB (pdf) szczegóły pobierz
  III SESJA RADY POWIATU 222,3 KB (pdf) szczegóły pobierz
  IV SESJA RADY POWIATU 252,77 KB (pdf) szczegóły pobierz
  V SESJA RADY POWIATU 173,23 KB (pdf) szczegóły pobierz
  VI SESJA RADY POWIATU 168,73 KB (pdf) szczegóły pobierz
  VII SESJA RADY POWIATU 213,65 KB (pdf) szczegóły pobierz
  VIII SESJA RADY POWIATU 249,23 KB (pdf) szczegóły pobierz
  IX SESJA RADY POWIATU 130,62 KB (pdf) szczegóły pobierz
  X SESJA RADY POWIATU 114,6 KB (pdf) szczegóły pobierz
  XI SESJA RADY POWIATU 116,61 KB (pdf) szczegóły pobierz
  XII Sesja rady Powiatu.pdf 101,7 KB (pdf) szczegóły pobierz
  XIII Sesja Rady Powiatu.pdf 222,7 KB (pdf) szczegóły pobierz
  XIV Sesja Rady Powiatu.pdf 141,39 KB (pdf) szczegóły pobierz
  XV Sesja Rady Powiatu.pdf 149,6 KB (pdf) szczegóły pobierz
  XVI Sesja Rady Powiatu.pdf 121,87 KB (pdf) szczegóły pobierz
  XVII Sesja Rady Powiatu.pdf 117,72 KB (pdf) szczegóły pobierz
  XVIII Sesja Rady Powiatu.pdf 120,92 KB (pdf) szczegóły pobierz
  XIX Sesja Rady Powiatu.pdf 166,62 KB (pdf) szczegóły pobierz
  XX Sesja Rady Powiatu.pdf 134,02 KB (pdf) szczegóły pobierz
  XXI Sesja rady Powiatu.pdf 130,51 KB (pdf) szczegóły pobierz
  XXII Sesja Rady Powiatu.pdf 136,48 KB (pdf) szczegóły pobierz
  XXIII Sesja Rady Powiatu.pdf 166,29 KB (pdf) szczegóły pobierz
  XXIV Sesja Rady Powiatu.pdf 138,29 KB (pdf) szczegóły pobierz
  XXV Sesja Rady Powiatu.pdf 134,95 KB (pdf) szczegóły pobierz
  XXVI Sesja Rady Powiatu.pdf 177,42 KB (pdf) szczegóły pobierz

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się